Recht van herroeping

De volgende tekst is een wettelijk voorgeschreven instructie tekst die door ons niet eenvoudiger mag worden geformuleerd noch in zijn volgorde mag worden gewijzigd.

De consument heeft een herroepingsrecht van veertien dagen.

Herroepingsrecht

U hebt het recht dit contract te annuleren binnen 14 dagen zonder opgave van redenen. De periode van herroeping is veertien dagen na de datum waarop u of een derde partij bevoegd door u, het laatste onderdeel van de bestelling in uw bezit heeft gekregen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons dit mede te delen aan (KUNSTKOPIE.DE E.k. Haferweg 46, 22769 Hamburg, info@kunstkopie.nl) door middel van een verklaring (zoals een brief per post, fax of E-Mail) van uw besluit tot intrekking van deze overeenkomst. U kunt het bijgevoegde model herroepingsformulier hiervoor gebruiken, dit is echter niet verplicht.
Voor de annuleringstermijn is het voldoende dat u een kennisgeving stuurt van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de bedenktijd.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst annuleert, betalen wij u alle betalingen die we hebben ontvangen van u met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type van levering hebt gekozen, zoals door ons aangeboden de beste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag terug, waarop de communicatie is ontvangen van uw intrekking van deze overeenkomst met ons. We gebruiken de dezelfde betaalmiddelen die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie voor deze terugbetaling, tenzij iets anders uitdrukkelijk is overeengekomen met u; in geen geval worden kosten in rekening gebracht vanwege deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren, totdat we de goederen terug ontvangen hebben of totdat u bewijs hebt verstrekt, dat u de de goederen heeft teruggezonden. Afhankelijk welke termijn eerder is.
U dient de goederen zo snel mogelijk en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de datum waarop u ons over de intrekking van deze overeenkomst heeft geïnformeerd, te retourneren of aan ons te overhandigen. De termijn is nageleefd, als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen aan ons verzendt. U draagt de kosten van het terugzenden van de goederen. Bij goederen die niet normaal terug kunnen worden verzonden met de post, bedraagt dit de betaalde verzendkosten in EUR. U bent verantwoordelijk voor een mogelijk verlies in waarde van de goederen indien de goederen niet in originele staat terugkomen en indien dit verlies in kwaliteit aan u wijten is.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de volgende contracten

Contracten voor de levering van goederen die niet zijn geprefabriceerd en door ons specifiek zijn gemaakt op basis van een eigen individuele keuze door de consument en daarom zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van deze consument.

Voorbeeld herroepingsbrief

(Wanneer u dit contract wilt herroepen dan kunt u dit formulier invullen en aan ons toesturen.)
– Aan KUNSTKOPIE.DE e.K., Haferweg 46, 22769 Hamburg, info@kunstkopie.nl
Our Conditions
– Hiermee zeg ik/wij (*) het met mij/ons (*) afgesloten contract op betreffende de koop van devolgende artikelen (*)/de volgende dienstverlening (*)
– Wij hebben als bedrijf ingekocht
– Besteld op(*)/gekregen op (*)
– Naam van de koper(s)
– Handtekening van de koper(s)
– Handtekening alleen noodzakelijk bij brief
– Datum
(*) Wegstrepen indien niet van toepassing.

Naar boven