Rembrandt van Rijn ( Rembrandt Harmenszoon van Rijn * 1606 † 1669 )

Rembrandt van Rijn ( barokschilder)

Biografie van Rembrandt van Rijn

De meester van het licht

Rembrandt werd op 15 juli 1606 geboren als zoon van een molenaar in Leiden, Nederland. Hij bezocht eerst de Latijnse school in zijn geboortestad en doorliep tussen 1621 en 23 een leertijd bij de schilder van Swanenburgh. Deze leertijd werd gevolgd door een verblijf van zes maanden in het atelier van de historieschilder Pieter Lastman in Amsterdam, die hem ook als leerling aannam. In 1625 keerde hij uiteindelijk naar Leiden terug en opende zijn eigen atelier. Zo'n zes à zeven jaar later verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij in 1634 trouwde met Saskia van Uylenburgh, het nichtje van de schilder Hendrik Uylenburgh, met wie Rembrandt tot 1635 in Amsterdam woonde.

Rembrandt maakte het door zijn werk welvarend en bleef in Amsterdam wonen met Saskia, die vier kinderen baarde, van wie alleen het zoontje Titus de eerste levensweken zou overleven. Nadat Saskia in 1642 gestorven was, huurde Rembrandt de gouvernante Geertje Dircks in om voor Titus te zorgen. Geertje klaagde hem toen in 1649 aan wegens het verbreken van een huwelijksbelofte, zodat Rembrandt haar voortaan 200 gulden per jaar moest betalen; hij liet Geertje echter arresteren en naar de vrouwengevangenis in Gouda brengen. In 1654 beviel zijn maîtresse Hendrickje Stoffels van een dochter met de naam "Cornelia" - naar Rembrandts moeder.

In de volgende jaren ging zijn financiële situatie snel achteruit; enerzijds werd zijn portretstijl niet meer als eigentijds beschouwd, en anderzijds drong de eigenaar van zijn huis aan op volledige betaling van de resterende koopsom. Op deze manier werd zijn bezit uiteindelijk rond 1657/58 bij opbod verkocht en Rembrandt verloor het huis, evenals al zijn tekeningen en schilderijen, die bij opbod verkocht werden. Nadat Hendrickje in 1663 gestorven was, trouwde Rembrandt in 1668 met Magdalena van Loo, het nichtje van zijn tante Titia. In datzelfde jaar stierf zijn zoon Titus; een jaar later, op 4 oktober 1669, werd hij opgevolgd door Rembrandt zelf, die de laatste jaren van zijn leven in grote armoede had doorgebracht.

Rembrandt was en is een van de belangrijkste Nederlandse schilders, en zijn barokke werken hadden een blijvende invloed op de volgende generaties kunstenaars. Naast zijn beroemde schilderijen maakte hij ook talrijke etsen en tekeningen, waarbij vooral de diversiteit van zijn motievenkeuze en het gebruik van de meest uiteenlopende technieken en materialen boeiend is.

© KUNSTKOPIE.DE

Kunstdrukken & schilderijen van Rembrandt van Rijn
Pagina 1 van 8
Naar boven