Pieter Brueghel de oude ( * 1525 † 1569 )

Jan Breughel de Oude

Er is niet veel over zijn leven bekend, want er bestaan geen brieven of documenten waaruit zijn precieze geboortedatum of herkomst blijkt. Wat over deze punten bekend is, is ontleend aan een biografie van Carel van Manders, die in 1604 werd gepubliceerd, dus 35 jaar na de dood van Pieter Brueghel. Door dit tijdsverschil moeten onnauwkeurigheden in de biografie worden verondersteld. Bruegel werd geboren tussen 1525 en 1530, vermoedelijk in de buurt van Breda (Nederland), hoewel er enige aanwijzingen zijn dat hij uit een stedelijk milieu kwam. Hij leerde schilderen als leerling van de schilders Pieter Coecke van Aelst en Hieronymus Cock in Antwerpen. Tijdens een reis naar Italië, die in die tijd verplicht was voor Noord-Europese kunstenaars, werkte hij in 1553 in het atelier van de miniatuurschilder Giulio Clovio in Rome. In tegenstelling tot veel andere kunstenaars had deze reis echter geen invloed op zijn kunst; alleen al het Alpenlandschap boeide hem zo, dat hij er talrijke schetsen van maakte en het ook in zijn schilderijen gebruikte. Tenslotte verliet hij in 1563 Antwerpen en verhuisde naar Brussel, waar hij tot zijn dood op 5 september 1569 werkte en waar zijn kinderen Jan, Pieter en Maria geboren werden.

Nadat Bruegel begon te schilderen in de stijl en naar de modellen van Jeroen Bosch, vond hij steeds meer zijn eigen stijl van schilderen. In zijn schilderijen legde hij vooral het leven van boeren en bedelaars vast, die voor hem vooral de menselijke zwakheden illustreerden door de eenvoud van de uitdrukkingen van het leven, en de gedetailleerde observaties van de natuur. Zijn kunstwerken stellen de toeschouwer in staat zich een nauwkeurig beeld te vormen van het alledaagse leven van die tijd door hun aandacht voor details.

© KUNSTKOPIE.DE

Kunstdrukken & schilderijen van Pieter Brueghel de oude

Naar boven