Kunststijl Moderne Kunst

Hedendaagse kunst

Van en voor tijdgenoten

Onderhedendaagse kunst verstaat men kunst, in het bijzonder beeldende kunst, die door tijdgenoten is gemaakt en door andere tijdgenoten als van belang werd gezien. In de regel wordt de kunst internationale erkend, maar het kan ook landelijk. Bijvoorbeeld hedendaagse kunst uit de 19e eeuw. Die kunst omvat omvat alle kunstuitingen zoals architectuur, schilderkunst, sculptuur, foto, video,performance, conceptkunst etc, en dient niet te worden verward met moderne kunst. Andere benamingen zijn actuele kunst of contemporary art.

© KUNSTKOPIE.DE

Naar boven