Privacy policy

Hardy Schulz
Haferweg 46
22769 Hamburg
Duitsland
datenschutz@kunstkopie.de

We zijn blij met uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens.

1. toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te geven. Wanneer u een website oproept, slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, het overgedragen gegevensvolume en de opgevraagde aanbieder (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om de storingsvrije werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de juiste voorstelling van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan onze website verwijderd.

hosting

De diensten voor de hosting en presentatie van de website worden deels door onze serviceproviders in het kader van de verwerking namens ons geleverd. Tenzij anders vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die in de daarvoor bestemde formulieren op deze website worden verzameld, op hun servers verwerkt. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheden die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

2. Gegevensverwerking voor contractverwerking, contact met ons opnemen en bij het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonlijke gegevens als u ons deze informatie vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling of als u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor de verwerking van het contract of voor de verwerking van uw contactpersoon en u de bestelling of het contact niet zonder hun aanwijzing kunt verzenden. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en de verwerking van uw aanvragen in overeenstemming met Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO.
In zoverre u uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO door te besluiten een klantenrekening te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantenrekening. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht van gegevens aan onze dienstverleners met het oog op bestelling, betaling en verzending, vindt u in de volgende paragrafen van dit privacybeleid. Na volledige verwerking van de overeenkomst of verwijdering van uw klantenrekening worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. c DSGVO, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. een DSGVO of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte stellen. Het verwijderen van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de in deze privacyverklaring beschreven contactoptie of via een daartoe bestemde functie in het klantaccount.

3. Gegevensverwerking ten behoeve van verzendverwerking

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste verzendprovider, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Als u ons tijdens of na het plaatsen van uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde bezorger, in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO, zodat deze u kan informeren over de levering van de bestelde goederen vóór de levering. -De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de aanbieder van de vervoersdienst op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de gegevens die u voor dit doel hebt verstrekt, verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
Duitsland

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Duitsland

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
Elbestraße 1
49090 Osnabrück
Duitsland

4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Voor de verwerking van betalingen in onze online shop werken we samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4. 1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Wij geven de voor de verwerking van de betalingstransactie benodigde gegevens door aan onze technische dienstverleners die in het kader van de orderverwerking voor ons werken, of aan de opdrachtgevende kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit voor de verwerking van de betaling noodzakelijk is. Dit dient voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), van de DSGVO. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken, bijvoorbeeld op hun eigen website of via technische integratie in het bestelproces. In dit verband geldt de gegevens beschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder.
Als u vragen heeft over onze partners voor de verwerking van betalingen en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact op met de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid.

4. 2 Gegevensverwerking ten behoeve van fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen

Indien nodig zullen wij onze dienstverleners voorzien van verdere gegevens, die zij samen met de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling als onze verwerkers zullen gebruiken ten behoeve van fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. facturatie, verwerking van betwiste betalingen, ondersteuning van de boekhouding). In overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f van de DSGVO dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming tegen fraude of bij een efficiënt betalingsbeheer, die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokken partijen. 3 Betrokkenheid van incassodienstverleners

Wij geven uw gegevens door aan een opdrachtgevende incassodienstverlener (Europa Inkasso Service GmbH, Am Clef 60-62, D-42275 Wuppertal, Duitsland) als onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dit geval wordt de vordering rechtstreeks door de incassodienstverlener geïnd. Dit dient ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO en ter vrijwaring van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging overheersen, bij een effectieve handhaving van onze betalingsvordering in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO.

5. Cookies en andere technologieën

Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies).
We gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieën worden gebruikt voor het verzamelen en verwerken van IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). In het kader van een belangenafweging dient dit de overheersende legitieme belangen bij een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO.

De cookie-instellingen voor uw browser kunt u vinden onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

6. sociale media

Onze online aanwezigheid op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest, Xing

Als je toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. een DSGVO aan de betreffende social media operator, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheid op de bovengenoemde social media bezoekt, van waaruit gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te plaatsen binnen en buiten de platformen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Meestal worden hiervoor cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende social media-operator, evenals een contactoptie en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van de providers die hieronder zijn gekoppeld. Mocht u desondanks hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland") De informatie die automatisch door Facebook Ierland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt meestal overgebracht naar een server van Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in verband met het bezoek aan een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Meer informatie (informatie over Insights gegevens) vindt u hier.

Twitter is een aanbod van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter"). De door Twitter automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Twitter wordt over het algemeen verzonden naar en opgeslagen op een server bij Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Instagram is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland") De informatie die automatisch door Facebook Ierland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt meestal overgebracht naar een server van Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Instagram-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 DSGVO. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

YouTube is een aanbod van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De door Google automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Pinterest is een aanbod van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De informatie die automatisch door Pinterest wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt over het algemeen overgebracht naar en opgeslagen op een server van Pinterest, Inc, 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Xing is een aanbod van New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg.

7. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

overeenkomstig Art. 15 DSGVO het recht om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in de mate waarin dit wordt beschreven;

overeenkomstig art. 16 DSGVO het recht om onverwijld te verzoeken om correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;

overeenkomstig art. 17 DSGVO het recht om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

p>voor de nakoming van een wettelijke verplichting;

om redenen van algemeen belang of

voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken;

p>overeenkomstig Art. 18 DSGVO, u heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen indien u de juistheid van de gegevens betwist.

overeenkomstig art. 20 DSGVO het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke persoon;

overeenkomstig art. 77 DSGVO het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of met ons hoofdkantoor.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, of als u informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens nodig hebt, of als u verleende toestemmingen wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum. Als wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging overheersen, veilig te stellen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met effect voor de toekomst. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na de uitoefening van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking is bedoeld om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit geldt niet als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct-marketingdoeleinden. In dit geval zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verder verwerken voor dit doel.

Naar boven