Privacy statement

KUNSTKOPIE

hecht veel waarde aan uw privacy, Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens zo zorgvuldig mogelijk af te schermen. Uw gegevens worden alleen intern door ons gebruikt en vallen onder de strikte bepalingen van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het verwerken van uw bestelling.

U hebt recht op informatie, correctie, blokkering en/of onderzoek naar uw eigen opgeslagen gegevens. Gelieve dit bij ons aan te vragen via ons contact formulier of schrijf ons uw verzoek per mail of per fax.

We zullen uw gegevens nimmer af staan aan derde partijen en alleen voor intern gebruik aanwenden. Uitzondering hierop zijn onze partners waarvan wij gebruik voor het controleren van gegevens (bijvoorbeeld bij een betaling ) of een van onze transport partners. Wij zullen het gebruik hiervan echter tot een mimimum beperken.

Opslag van access-gegevens op onze server - logboekbestanden U kunt onze websites bezoeken zonder informatie over uzelf te verstrekken. We bewaren alleen access-gegevens in zogenaamde server logboekbestanden, zoals de naam van het aangevraagde bestand, de datum en de tijd van het ophalen,de hoeveelheid gegevens en de verzoekende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site en om ons aanbod te verbeteren en worden niet gebruikt voor persoonlijke tracking.

Data collectie voor uitvoering van het contract en bij het openen van een account Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u vrijwillig bij ons een bestelling deed, contact met ons opnam (bijvoorbeeld via contact formulier) of E-Mail of bij het openen van een account. Welke gegevens verzameld worden, wordt weergegeven in de desbetreffende vermelding. Wij gebruiken de op de overeenkomst meegedeelde gegevens. Na voltooiing van het contract of annulering van uw account, worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en verwijderd na verstrijken van fiscale en commerciële opslagperioden, tenzij u uitdrukkelijk heeft toegestemd in een verder gebruik van uw gegevens, wat wettelijk is toegestaan. De verwijdering van uw account op elk moment gebeuren, hetzij door een bericht op de onderstaande contactopties of op uw persoonlijke inlogpagina.

 


KredietbeoordelingWij behouden ons het recht voor bij klanten die op factuur bestellen een kredietcheck te doen via gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven (credit referentie agentschappen) over een identiteit en kredietwaardigheid. Wij verzenden uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een credit-check aan volgende bedrijven,:

Creditreform Boniversum GmbH < br / > Hamilton Bergstrasse 11 ; 41460 Neuss

De kredietwaardigheid kan een score bevatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische procedures en onder andere adresgegevens worden opgenomen in de berekening. Wij gebruiken de informatie die wij ontvangen over de statistische kans op wanbetaling voor een evenwichtig besluit betreffende de oprichting, de uitvoering of de beëindiging van het contract. Met legitieme belangen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen rekening gehouden.

Gebruik van Cookies 

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die zijn opgeslagen op uw schijf, die bepaalde instellingen en gegevens delen met ons systeem via uw browser. Deze opslag helpt ons om de website sneller te maken en helpt u, door, bijvoorbeeld, doordat bepaalde instellingen worden opgeslagen zodat u deze niet voortdurend hoeft te herhalen. Uw browser staat het gebruik van cookies toe voor bepaalde instellingen. Cookies kunnen ook worden verwijderd . 

Sessie-Cookies 

Sessie cookies (ook Sessioncookies genoemd) worden na het sluiten van uw browser weer verwijderd. 

Persoongegevens 

Uw betalingsgegevens worden gecodeerd in het bestelproces overgebracht via Internet. We garanderen dat onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging en distributie van uw gegevens is beveiligd tegen onbevoegden. U moet toegang tot uw informatie altijd vertrouwelijk behandelen en sluit de browser wanneer u klaar met de communicatie met onze site. Vooral wanneer u de computer samen met andere mensen deelt 

Aanspreekpartner voor bevelilging 

Bij vragen over het gebruik, verwerking, versperring, of reclamaties neem dan svp contact op met : 
Hardy Schulz
Haferweg 46
22769 Hamburg
Fax: +4940 669 300 88
info@kunstkopie.de


Webtracking-Tool
Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics . Dit is een dienst van Google Inc. ("Google") Google Analytics gebruikt "Cookies". De gegevens die zijn gegenereerd door de cookie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) zal worden overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en waar het is opgeslagen. Google houdt zich aan de bepalingen betreffende gegevensbeveiliging van "U.S. safe harbor"-overeenkomst en is geregistreerd bij het "safe harbor"-programma van het Amerikaanse ministerie van handel. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website, verslagen op te stellen om de website-activiteit voor ons te evalueren en andere dienstverlening gekoppeld aan website- en internetgebruik.

Google zal deze informatie wellicht ook aan derden kunnen overdragen, indien dit wettelijk is toegestaan of voorzover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres met andere gegevens van Google verwerken. U kunt dat voorkomen door de de-installatie van cookies en het selecteren van de juiste instellingen in uw browser-software; We moeten u er op wijzen, dat in dit geval niet alle functies van deze website naar hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

Google is ook mei overdragen van deze informatie aan derden, indien dit wettelijk is voorgeschreven of voorzover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat de installatie van cookies door het selecteren van de juiste instellingen in uw browser-software; We hebben echter op wijzen, dat in dit geval niet alle functies van deze website naar hun volle omvang kunnen gebruiken 

Als u niet wilt dat informatie wordt doorgegeven van uw Web bezoek aan Google Analytics, heeft u de optie voor het installeren van een "uitschakelen"-add-on voor je browser. Bovendien hebben wij de instellingen, volgens welke Google Analytics het laatste deel van de IP-adressen van bezoekers aan onze website verwijdert. Dus komen we hier niet in het bezit van gegevens die voor ons in staat conclusies over uw surfgedrag te maken.
Herroepen toestemming 

U kunt uw toestemming op ieder willekeurig moment intrekken. 

Nieuwbrief toesmtemming 

Ik wil regelmatig interessante aanbiedingen per email ontvangen. Mijn email adres zal nooit aan andere bedrijven worden verstrekt. Deze toestemming kan ik op ieder moment herroepen  
NAAR BOVEN