Sandra Baldauf ( * 1979 )

Sandra Baldauf portret

Sandra Baldauf

em>Kunst als verdieping van de persoonlijkheid

Sandra Baldauf is geboren in 1979. Kunst in al haar vormen is altijd een elementair onderdeel van haar leven geweest.

Voor Baldauf is artistieke creatie een manier om de ruimtes van de ziel te verkennen en uit te breiden. In creatieve werken kunnen onbewuste aspecten van het zelf geboren worden in het licht van de wereld. Wat op deze manier vorm krijgt, kan dan een interactief effect hebben in het creatieve proces en later als anker voor nieuwe reizen bij het bekijken ervan.

In haar schilderijen komen vooral archetypische figuren, thema's en gevoelens naar voren.

Kunstdrukken & schilderijen van Sandra Baldauf

Shop | Galerie
Naar boven