Algemene Voorwaarden als PDF opslaan

Algemene voorwaarden

1.Algemeen

Voor alle bestellingen uit onze online shop gelden de bepalingen uit onze algemene voorwaarden

2. Contractant

De koopovereenkomst wordt gesloten met KUNSTKOPIE.DE E.k..

Het plaatsen van onze producten op de site is geen juridisch bindende aanbieding, maar een vrijblijvende online catalogus. Door te klikken op de knop bestellen, gaat u een bindende overeenkomst met ons aan met de artikelen uit het winkelwagentje. Na uw bestelling ontvangt u een bevestiging van de opdracht, dit is nog geen aanvaarding van het contract. Wij aanvaarden uw bestelling door een verklaring van aanvaarding in aparte e-mail te verzenden of door levering van de goederen binnen 2 dagen.U kunt kiezen uit de volgende betaalopties:

Onder rembours, Paypal, vooruitbetaling, creditcard, Ideal.

Vooruitbetaling
U krijgt een email met de bestelbevestiging waarin ons rekeningnummer vermeld staat.

PayPal
Na deze keuze wordt u naar de site van Paypal geleid. U dient daar een account te hebben of anders aan te maken.

Contant bij ophalen
Alleen mogelijk bij ophalen in Hamburg, Duitsland.

Voorafgaande aan de bestelling worden de gegevens niet opgeslagen

3. Leveringsvoorwaarden

De verzendkosten worden nog toegevoegd aan de prijzen van de gekozen producten. De definitieve verzendkosten worden u in ieder geval altijd vertoond voordat u definitief een bestelling doet.

Wij leveren niet aan ophaalpunten.

Verzendkosten

4. Betaling

In onze shop bieden wij de volgende betaalmethodes aan:

Vooruitbetaling
Bij de keuze voor vooruitbetaling krijgt u van ons een bevestigingsmail waarin ook onze bankgegevens staan. Nadat wij de betaling hebben ontvangen beginnen wij met uw opdracht.

Onder rembours
U betaalt het bedrag contant rechtstreeks aan de transporteur. De rembourskosten komen nog bij het bestelbedrag

Credit card
U kunt uw gegevens hier invullen nadat u heeft besteld.
Het bedrag wordt gereserveerd op uw rekening en pas afgeschreven nadat wij de bestelling hebben verstuurd

SEPA-machtiging
Met deze bestelling geeft u ons een machtiging om het bedrag van uw rekening af te schrijven. Wij sturen u een zogenaamde pre notification wanneer het bedrag daadwerkelijk wordt afgeschreven

PayPal
Na de keuze voor Paypal wordt u naar de website van Paypal geleid. U dient hiervoor een Paypal account te hebben of zich hier te registreren
De betaling wordt door Paypal automatisch verwerkt.
 

Op rekening
U betaalt het bedrag na ontvangst van de goederen via uw bankrekening. Wij behouden ons het recht voor om eerst een krediet check uit te voeren.

Contant bij afhalen
U betaalt het bedrag contant bij het afhalen van uw bestelling in Hamburg.

Ieder land heeft zijn eigen betaalwijzen, kijk per land welke betaalvormen aanwezig zijn. Deze vindt u op een aparte site:

Betaalmethodes

9. Opslag contract

De Europese Commissie biedt een platform aan voor online geschillen beslechting (OS) voor consumenten, deze vindt u hier https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Deelname aan deze procedure is niet verplicht en wij doen hier ook nog niet aan mee. < /p >

Naar het platform »

5. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan het moment van volledige betaling blijven de goederen eigendom van KUNSTKOPIE.

Voor ondernemers geldt: tot aan alle (betaal) verplichtingen zijn voldaan blijven de goederen ons eigendom.

6. Transportschade

Bij levering met duidelijke transportschade, adviseren wij u om dit zo snel mogelijk te melden aan de expediteur en neem zo snel mogelijk contact met ons op. Het niet doorgeven van een schade aan de bezorgers heeft geen consequenties voor u, maar helpt ons bij de bij onze eigen claims jegens de vervoerder of de verzekering.

7. Garanties

De standaard aansprakelijkheids wet is van toepassing. Informatie over eventuele toepasselijke aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden staan op de productpagina's van de site vermeld.

Klantendienst: info@kunstkopie.nl
020 6765876 - Di-Vrij. 11.00 -17:00

10. Copyright

Het materiaal afkomstig van onze site of van de producten die wij hebben geleverd mag niet worden gekopieerd, noch verwerkt of worden gepubliceerd zonder toestemming zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Onze materialen zijn geschikt voor interieur en ruimte design. Media en reproductie toepassingen zijn niet toegestaan. Dit vereist het toestemming van KUNSTKOPIE.

De klant is niet gerechtigd om de artikelen van KUNSTKOPIE zelf te gebruiken voor eigen (commerciële) toepassingen zonder uitdrukkelijke toestemming van KUNSTKOPIE

11. Door klanten aangeleverd materiaal en copyright

KUNSTKOPIE garandeert dat de afbeeldingen aangeleverd door onze klanten aan een strikte interne privacy regelgeving vallen. Persoonlijk beeldmateriaal wordt uitsluitend ten bate van uw opdracht gebruikt

De klant zorgt er zelf voor dat hij beschikt over auteursrecht, merkenrecht en andere noodzakelijke rechten bezit ten aanzien van de digitale beelden. Verder dient hij ervoor te zorgen dat op de afbeelding geen personen of voorwerpen staan afgebeeld die onderhavig zijn aan goedkeuring van desbetreffende intellectuele eigendomshouder.

Voor enig auteursrecht of handelsmerk overtreding of een andere schending van rechten van derden is alleen de klant zelf verantwoordelijk.

Eventuele claims als gevolg van een overtreding op enig bovenstaand recht zijn uitdrukkelijk voor de klant en kunnen aanzienlijke schadeclaims tot gevolg hebben

De klant vrijwaart KUNSTKOPIE hiermee van claims tegenover derden

11. Verplichting klant

11. VERPLICHTING KLANT
1. De verwerking van materiaal aangeleverd door de klant gebeurt zonder tussenkomst van KUNSTKOPIE. Door middel van het uploaden van het materiaal bevestigt de klant dat, indien van toepassing, hij/zij het recht heeft om de inhoud hiervan te verspreiden en toestemming heeft d.m.v. een licentie overeenkomst met de rechthebbenden en/of de afgebeelde personen op het materiaal.

p>2. De klant garandeert hiermee ook dat de inhoud van het materiaal geen gewelddadige, racistische, pornografische inhoud bevat. De klant bevestigt bovendien dat er geen schending plaatsvindt ten opzichte van privacy, jeugdrecht of andere rechten ten aanzien van derden.

3. Mocht KUNSTKOPIE door een persoon of instantie tot schadevergoeding worden gedwongen vanwege de bewerking van een foto die is aangeleverd door de klant, dan is de klant verplicht deze boete over te nemen.

4. De klant bevestigt dat de afbeelding uitsluitend wordt gebruikt voor zijn eigen decoratieve gebruik en niet voor commerciële doeleinden.

13. Toepasselijk recht

Zakelijke klanten en rechtspersonen is deplaats van uitvoering het gerechtshof in Hamburg

Hetzelfde geldt voor klanten die niet woonachtig zijn in de Bondsrepubliek Duitsland.

Hier geldt de wetgeving van Duitsland met uitzondering van de rechten vallend onder het CISG.
Naar boven